Điện Bàn, giao ban triển khai thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.
Tác giả: Hữu Tú .Ngày đăng: 25/05/2018 .Lượt xem: 2707 lượt.
Ngày 24/5/2018, tại phòng họp 1, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức họp giao ban nghe 3 xã Gò Nổi báo cáo tình hình triển khai thực hiện xây dựng “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu”. Đ/c Phan Minh Dũng – UV.BTV Thị ủy, PCT UBND thị xã đã tham dự và chủ trì giao ban. Đ/c Nguyễn Thị Xuân - UV.BTV Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã cùng các đ/c trong Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thị xã Điện Bàn và lãnh đạo các ngành, cùng lãnh đạo 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong tham dự giao ban.

Tại buổi làm việc, đ/c Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế, Phó Chánh văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới thị xã Điện Bàn đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả triển khai xây dựng “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” của 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong theo Thông báo số 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về các xã phấn đấu đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, báo cáo nêu rõ kết quả rà soát đánh giá các tiêu chí xây dựng “Xã Nông thôn mới” theo quyết định 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về tiêu chí xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 thì xã Điện Quang đạt 19/19/ tiêu chí, xã Điện Trung đạt 18/19 tiêu chí (tiêu chí số 13 không đạt), xã Điện Phong 17/19 tiêu chí (tiêu chí 6, 15 không đạt). Cùng với đó theo kết quả rà soát tiêu chí đánh giá “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” theo quyết định 1808/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam thì xã Điện Quang đạt 5/11 tiêu chí, Điện Trung 8/11 tiêu chí và Điện Phong 2/11 tiêu chí.


 Tại Hội nghị giao ban, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo việc triển khai thực hiện việc xây dựng các tiêu chí “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” và nêu những bất cập trong việc triển khai thực hiện, như vấn đề tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập và giao thông…

Kết luận buổi giao ban, đ/c Phan Minh Dũng – PCT UBND thị xã yêu cầu: 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng các tiêu chí “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” theo lộ trình đã đề ra, cần tập trung nắm chắc các quy định, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu phải thực chất, không chạy theo thành tích; xem việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, việc xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu sẽ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo bộ mặt nông thôn mới xanh – sạch – đẹp, môi trường trong lành và xây dựng địa phương thành nơi đáng sống. Cùng với đó việc đạt các tiêu chí trong việc xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu cũng sẽ đạt được kết quả quan trọng trong công tác chỉ đạo theo thông báo 448/TB-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về các xã phấn đấu đạt chuẩn “Xã Nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2017 – 2020.

Cũng tại phiên giao ban, đ/c Phan Minh Dũng cũng đã đề ra 4 giải pháp mà thời gian đến địa phương 3 xã Gò Nổi, các ngành cùng tập trung, đó là: Phát huy sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là vai trò của người đứng đầu; cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo vị thế cho nhân dân phát huy vai trò chủ thể; 3 địa phương cần xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết cụ thể để đến năm 2019 xã Điện Quang đạt 11/11 tiêu chí, xã Điện Trung, Điện Phong đạt trong năm 2020; Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các nguồn lực, biết cách lồng ghép các chương trình, đề án để đầu tư đạt kết quả cao nhất.