Điện Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2017.
Tác giả: Bá Quốc .Ngày đăng: 25/05/2018 .Lượt xem: 2229 lượt.
Sáng ngày 23/5/2018, UBND xã Điện Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2017 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2018.

Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, đại biểu các ban, ngành, hội đoàn thể ở xã, đại biểu các Trường học, Trạm Y tế, HTX, đại biểu Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban CTMT 12 thôn.

 

   Trong năm 2017, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước cấp trên, nhìn chung nền kinh tế xã hội của xã tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh được đầu tư xây dựng đồng bộ, bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng phát triển theo hướng văn minh giàu đẹp, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 31,84 triệu đồng/năm.

Qua đánh giá năm 2017, xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong năm có thôn Đông Hồ được chọn và xây dựng thành công “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và được UBND thị xã đánh giá cao.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018 cần tiếp tục tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM cho phù hợp với thực tế. Thực hiện tốt công tác “Dồn điền đổi thửa”, chỉnh trang đồng ruộng. Tiếp tục vận động người dân tham gia BHYT. Xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội Dân phòng, cùng với lực lượng Công an xã đảm bảo ANTT – TTATXH trên địa bàn. Xây dựng thôn Hà Tây 2 đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2018, chỉ đạo các thôn còn lại đăng ký xây dựng mô hình “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” đối với các tiêu chí không cần vốn của nhà nước để đầu tư.