Thông báo số:248/TB-UBND ngày 22/5/2018 của UBND thị xã Điện Bàn Về việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Võ Như Ái và bảo vệ thi công đối với 13 hộ ảnh hưởng dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607-giai đoạn 3 (Km14+000-Km14+565), đoạn qua phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 22/05/2018 .Lượt xem: 1289 lượt.
Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 về việc cưỡng chế thu hồi đất và Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 về việc bảo vệ thi công của UBND thị xã;

Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Võ Như Ái và bảo vệ thi công đối với 13 hộ (Đặng Hoàng, Võ Yên, Huỳnh Bá Hy, Đặng Liệu, Võ Như Đông, Võ Như Thông, Võ Như Xuân, Lê Văn Thành, Đặng Hữu Hùng, Võ Thị Huyển, Võ Thị Xuyên, Đặng Văn Hùng, Đặng Văn Lành) ảnh hưởng dự án Nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607-giai đoạn 3 (Km14+000-Km14+565), đoạn qua khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung. Thời gian cưỡng chế và bảo vệ thi công: Sau 12 giờ 00’ ngày 22/5/2018. 


Vậy, UBND thị xã Điện Bàn thông báo đến tất cả các hộ nhân dân được biết và đề nghị bà con nhân dân không có trách nhiệm thì ra khỏi khu vực cưỡng chế và bảo vệ thi công./.

Tải về: 248-2018-TB-UBND.signed.pdf