Điện Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2017.
Tác giả: Anh Vũ .Ngày đăng: 04/04/2018 .Lượt xem: 2633 lượt.
Sáng 04/4, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Điện Hồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự có đồng chí Trương Ngọc Năm – TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng BCĐ xây dựng NTM xã; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; đại diện các, ban ngành, đoàn thể của xã; đại diện 2 HTX Nông nghiệp, 04 trường học, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT 14 thôn trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuân – Chủ tịch UBND xã, Phó Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã chủ trù hội nghị.


   Trong năm 2017, với sự tập trung ãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo, quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân; phối hợp vận động của mặt trận và các ngành đoàn thể; cùng với sự hưởng ứng của mợi tầng lớp nhân dân toàn xã đã quyết tâm và đạt đựơc những kết quả tích cực trong việc giữ vững và nâng cáo các tiêu chí NTM. Xây dựng thành công “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Giáo Ái Nam, nông nghiệp tăng trưởng ổn định, công thương nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển; các hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi; công tác chính sách, an sinh xã hội được chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,61% xuống còn 2,49%, thu nhập bình quân đầu người 31,62 triệu đồng, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm qua, tổng nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng NTM là: 10.831 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước 9.585 triệu đồng; vốn trực tiếp từ chương trình 1.573 triệu đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 8.012 triệu đồng; vốn doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác 350 triệu đồng; vốn huy động đóng góp của nhân dân 896 triệu đồng;

Mục tiêu năm 2018 tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM, chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, gắn với phát triển nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định và giàu bản sắc văn hóa địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuân – Chủ tịch UBND xã, Phó Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM xã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp; sự đồng tình ủng hộ của đông đảo cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng NTM trong năm qua. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh mang tính bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng và Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã; giữ vững và nâng chuẩn các tiêu chí NTM, tập trung xây dựng thành công “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” trong năm 2018.