Nội dung chi tiết

Vai trò của Đảng trong công tác xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Điện Quang.
Tác giả: Văn Dũng .Ngày đăng: 26/03/2018 .Lượt xem: 2960 lượt. [In bài]
Điện Quang hôm nay, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hiện đại hóa nông nghiệp, diện mạo nông thôn ngày càng hiện đại, khang trang, khởi sắc với một vùng quê phù sa bồi đắp trù phú bởi con sông Thu Bồn.

   Có được thành quả đó là ở sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế của Đảng bộ xã Điện Quang, thành công bước đầu có vai trò đóng góp quan trọng của Đảng, đặc biệt trong việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

          

   Trong thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ xã Điện Quang luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bởi cấp ủy Đảng. Từ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Các Chi ủy của các ngành, các thôn trên địa bàn xã đã thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng. Trước hết tập trung kiểm tra đối với những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vi phạm đạo đức lối sống của người đảng viên, theo dõi nắm tình hình thực hiện tốt việc phối hợp với các Ban Đảng, các ngành, trao đổi thông tin liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên để kiểm tra, giám sát.

          Ban chấp hành Đảng bộ xã Điện Quang xây dựng chương trình công tác kiểm tra: việc lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương của Thị ủy, Đảng ủy về giữ vững nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Bến Đền Tây, kiểm tra việc thực hiện phát triển chăn nuôi bò theo hình thức bán công nghiệp, công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm và tham gia đề án bảo hiểm chăn nuôi bò trên địa bàn xã, kiểm tra việc thực hiện đề án quản lý sử dụng đất công ích, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ’’. Đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực: “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Giám sát việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh và công tác phát triển Đảng ở Chi bộ, giám sát việc xây dựng trường học và Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, giữ vững chuẩn quốc gia.

 Đảng ủy xã Điện Quang đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

Ông Trần Công Tin - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Điện Quang cho biết: “Xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hết sức trọng tâm nhưng việc hướng đến mục tiêu là thiết thực và hiệu quả, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, xây dựng thôn Bến Đền Tây đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được thị xã công nhận vào cuối năm 2017. Để đạt được kết quả trên, là nhờ sự đồng thuận, đồng tình hưởng ứng của nhân dân, nhưng vai trò của Đảng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là hết sức quan trọng, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong suy nghĩ và hành động với tinh thần và quyết tâm cao triển khai thực hiện việc trang bị đèn chiếu sáng đường làng, xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu dân cư, chỉnh trang giao thông, hiến đất mở đường, hạ lề trồng cỏ, trồng hoa, trồng cây xanh cùng với nhân dân xây dựng thôn xóm ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp và ra sức thi đua lao động sản xuất nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế”.


   Kết quả điều tra mức thu nhập bình quân/người/năm của xã năm nay được nâng lên 31 triệu đồng/ người/năm. Tỷ lệ cơ cấu lao động đến nay trên 90% số người trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, trong đó tỷ lệ cơ cấu nông nghiệp còn 38,5%, tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 3,23% năm 2017 giảm xuống còn 2,24%. Qua những năm triển khai thực hiện chương trình, kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển mạnh, 6 năm liền xã Điện Quang đã được công nhận Xã văn hóa, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Đảng bộ xã Điện Quang cũng đã đề ra phương hướng chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển trong những năm đến là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, tranh thủ thời cơ, huy động nguồn lực, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững hơn theo hướng Nông nghiệp - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ - Du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, giữ vững và nâng cao tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò phản biện của Mặt trận, đoàn thể, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong tình hình mới.

Trong những năm đến, vai trò của tổ chức Đảng, vai trò của mỗi Đảng viên của Đảng bộ xã Điện Quang luôn là nhiệm vụ then chốt, có tính quyết định trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2017 đã xây dựng thành công thôn Bến Đền Tây đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2018 tiếp tục xây dựng 4 thôn:  Phú Tây, Phú Đông, Na Kham và Bến Đền Đông đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ và nhân dân xã Điện Quang phấn đấu đến năm 2019 đạt Xã nông thôn mới kiểu mẫu.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đoàn công tác UBMTTQVN huyện Hiệp Đức tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại Điện Bàn
UBMTTQVN xã Điện Hồng tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023
“Quả ngọt” sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới
Điện Bàn, thực hiện nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới
UBND xã Điện Tiến tổ chức tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021.
Điện Bàn, Hội nghị chuyên đề xây dựng Nông thôn mới đến năm 2025.
Xã Điện Tiến tổ chức Lễ công bố thôn Thái Cẩm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu năm 2021.
Điện Quang tổ chức Toạ đàm công tác xây dựng nông thôn mới
Lễ công bố thôn La Thọ 3, xã Điện Hòa đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020
Lễ công bố thôn Hà Tây 2, xã Điện Hòa đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Lễ công bố thôn Giáo Ái Nam, xã Điện Hồng đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Lễ công bố thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Lễ Công bố thôn Tân Mỹ, xã Điện Minh đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Lễ công bố thôn Bến Đền Tây, xã Điện Quang đạt chuẩn “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2017.
Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Nhân dân thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung phát động Tết trồng cây.
Nhà nông làm giàu
Đổi thay trên quê hương Mẹ Thứ.
Thẩm định, khảo sát thực tế đánh giá “KDC Nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung.
Thẩm định xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa.
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm