Số 07/UBND-KTN - V/v giới thiệu Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ Công thương
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 08/01/2018 .Lượt xem: 1583 lượt.
Số 07/UBND-KTN - V/v giới thiệu Thông tư số 29/2017/TT-BCT ngày 20/12/2017 của Bộ Công thương
Tải về: 07-ubnd-ktn.pdf