Số: 02/TB-HĐND - Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI năm 2018
Tác giả: HĐND thị xã .Ngày đăng: 05/01/2018 .Lượt xem: 1634 lượt.
Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI năm 2018
Tải về: 02-2018-tb-hdnd.pdf