Số: 06 /TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc tại cuộc họp giao ban ngày 02/01/2018.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/01/2018 .Lượt xem: 1568 lượt.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trần Úc tại cuộc họp giao ban ngày 02/01/2018.
Tải về: 06-2018-TB-UBND.signed.pdf