Công văn số 2531/SGTVT-QLVT,PT&NL về triển khai quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 04/01/2018 .Lượt xem: 1568 lượt.
Công văn số 2531/SGTVT-QLVT,PT&NL về triển khai quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tải về: 2531-SGTVT-QLVT,PT&NL.pdf