Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 10 NĂM 2017
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/10/2017 .Lượt xem: 1690 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 10 năm 2017

1 - Bài viết: "Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kiểm tra công tác chuẩn bị APEC" của tác giả Khánh Linh:
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201710/chu-tich-ubnd-tinh-dinh-van-thu-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-apec-761560/

2 - Bài viết: "Khảo sát công tác phân chia, cắm mốc địa giới hành chính tại Điện Bàn" của tác giả Nguyên Đoan:
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201710/khao-sat-cong-tac-phan-chia-cam-moc-dia-gioi-hanh-chinh-tai-dien-ban-761725/

3 - Bài viết: "Nỗi lo từ đường cao tốc: của tác giả Công Tú:
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201710/noi-lo-tu-duong-cao-toc-761805/

4 - Bài viết: "Điện Bàn sôi nổi các hoạt động thanh niên" của tác giả Hữu Công:
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201710/dien-ban-soi-noi-cac-hoat-dong-thanh-nien-762305/

5 - Bài viết: "Hành quân xanh về "địa chỉ đỏ" Phi Phú" của tác giả Hữu Công:
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/thanh-nien/201710/hanh-quan-xanh-ve-dia-chi-do-phi-phu-762265/

6 - Bài viết: "Bốn trường hợp được đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú"" của tác giả Minh Liêm:
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201710/4-truong-hop-duoc-de-nghi-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-763296/

7 - Bài viết: "Đoạn đường ngắn, hệ lụy kéo dài" của tác giả Thanh Nguyễn - Tịnh Viên:
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/201710/doan-duong-ngan-he-luy-keo-dai-763849/

8 - Bài viết: "Cựu chiến binh Hàn Quốc tặng 30 suất học bổng hiếu học" của tác giả Như Trang:
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201710/cuu-chien-binh-han-quoc-tang-30-suat-hoc-bong-hieu-hoc-764274/

9 - Bài viết: "Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6" của tác giả Nguyên Đoan:
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201710/thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-6-763948/

10 - Bài viết: "Giới thiệu dự án khu đô thị River View (Điện Dương)" của tác giả Phan Vinh:
http://baoquangnam.vn/kinh-te/thuong-mai-dich-vu/201710/gioi-thieu-du-an-khu-do-thi-river-view-dien-duong-762261/

11 - Bài viết: "Ông Lương Năm vượt khó làm giàu" của tác giả Như Trang:
http://baoquangnam.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/201710/ong-luong-nam-vuot-kho-lam-giau-760295/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 11 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 01 NĂM 2019
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 9 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 8 NĂM 2017
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 7 NĂM 2017
Quy hoạch vùng chuyên canh hoa màu Gò Nổi
Cẩm Sa - ngôi làng tiền hiền xứ Quảng
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm