Nội dung chi tiết

ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 8 NĂM 2017
Tác giả: Phòng VH&TT Điện Bàn .Ngày đăng: 31/10/2017 .Lượt xem: 1431 lượt. [In bài]
Điểm tin báo chí viết về Điện Bàn tháng 8 năm 2017

1 - Bài viết "Đội du kích thiếu niên Xóm Rừng" của tác giả Quốc Tuấn - Văn Mến:
http://baoquangnam.vn/dat-va-nguoi-xu-quang/viet-ve-de-tai-chien-tranh-cach-mang/201707/huong-den-ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-2771947-2772017-doi-du-kich-thieu-nien-xom-rung-746311/  

2 - Bài viết "Hội Tù yêu nước Điện Bàn vận động xây dựng 20 nhà tình nghĩa" của tác giả Văn Mến:
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201708/hoi-tu-yeu-nuoc-dien-ban-van-dong-xay-dung-20-nha-tinh-nghia-752008/

3 - Bài viết: "Đảng bộ phường Điện Ngọc kỷ niệm 70 năm thành lâp" của tác giả Thu Hằng:
http://baoquangnam.vn/chinh-tri/201708/dang-bo-phuong-dien-ngoc-ky-niem-70-nam-thanh-lap-753165/

4 - Bài viết: "Hồn của ngôi trường" của tác giả Nguyễn Trí Viễn:
http://baoquangnam.vn/xa-hoi/giao-duc/201708/hon-cua-ngoi-truong-753652/

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - QUÝ I NĂM 2021
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý IV NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý III NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý II NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - Quý I NĂM 2020
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 11 NĂM 2019
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN - THÁNG 01 NĂM 2019
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
ĐIỂM TIN BÁO CHÍ VỀ ĐIỆN BÀN – THÁNG 7 NĂM 2017
Quy hoạch vùng chuyên canh hoa màu Gò Nổi
Cẩm Sa - ngôi làng tiền hiền xứ Quảng
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm