Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 27/02/2017 .Lượt xem: 2938 lượt.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Download Quyết định, và File đính kèm