Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri

Kỳ tiếp xúc cử tri:
select
 
STTNội dung Văn bản
1 Báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022
3 Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2022

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm