Tài liệu kỳ họp HĐND thị xã

Kỳ họp
select
STTNội dungVăn bản
1 đề nghị điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm